logo
HOME ZARZĄDZANIE & MARKETING PRAWO & FINANSE BLIŻEJ PACJENTA PIERWSZE KROKI KALENDARIUM LIFESTYLE TECHNOLOGIE

DOKUMENTY

OGŁOSZENIA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

REKONSTRUKCJA ZDROWIA WRAZ Z POWROTEM DO SAMODZIELNOŚCI

REKONSTRUKCJA ZDROWIA WRAZ Z POWROTEM DO SAMODZIELNOŚCI
Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia) Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie[1].

Program Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego „Rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności” taki cel realizuje.

Głównymi adresatami tego projektu są zarówno osoby niepełnosprawne, jak i takie które w wyniku wypadków i wskutek innych zdarzeń losowych wymagają stałej opieki oraz osoby starsze.

Dzięki współpracy Klastra PIKMED z Instytutem Opieki Zdrowotnej oraz z placówkami medycznymi w Polsce i zagranicą klient zostanie objęty kompleksową opieką lekarską, rehabilitacyjną, opiekuńczą czy psychologiczną. Jeżeli wymaga tego proces rekonstrukcji zdrowia, pacjentowi zostanie również zapewniony transport oraz alokacja, a także szereg innych usług takich jak konsultacje dietetyków, opieka codzienna w domu klienta, aktywizacja zawodowa, dostosowanie budynku czy mieszkania do potrzeb klienta, odtworzenie dokumentacji medycznej i pomoc w jej tłumaczeniu. Dzięki zintegrowanemu podejściu do leczenia, wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii czas powrotu do zdrowia, w tym również aktywności zawodowej jak też koszty z tym związane są zmniejszane.

Starzenie się społeczeństwa, problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne oraz szerzące się i postępujące choroby cywilizacyjne sprawiają, że nie można skupiać się jedynie na leczeniu skutków zachodzących zmian, ale trzeba zacząć od ich źródła. Stąd też program „Rekonstrukcji zdrowia wraz z powrotem do samodzielności” zakłada również tworzenie, wdrażanie i promowanie programów profilaktycznych, które mają być odpowiedzią na wyżej wymienione problemy. Program ma zapobiegać niepełnosprawności i schorzeniom w przyszłości, szczególnie u dzieci i młodzieży, stąd duży nacisk na profilaktykę chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży (otyłość, nadwaga, wady postawy, alergie, cukrzyca), ale też profilaktykę chorób zawodowych (schorzenia układu ruchowego, kręgosłupa).

Badania i rozwój oraz edukacja i kształcenie to kolejne dwa obszary, którymi zajął się Instytut Opieki Zdrowotnej i Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED przy okazji tworzenia programu Rekonstrukcji zdrowia wraz z powrotem do samodzielności. Są to niezwykle ważne elementy układanki, które leżą u podstawy całego programu. Nowatorskie podejście do problemu osób niesamodzielnych – starszych i niepełnosprawnych wymaga też dostosowania kompetencji kadry do potrzeb realizacji programu. Inicjatywą klastra jest edukacja w zakresie promowania nowych zawodów i podnoszenia kompetencji uczestników programu po stronie świadczeniodawców (fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów, dietetyków, opiekunów zawodowych i innych). Rola doradcy oraz opiekuna losowego i zawodowego jest nieoceniona w procesie aktywizacji i poprawy jakości życia osób, które będą korzystać z leczenia i programów profilaktycznych w programie Rekonstrukcji zdrowia wraz z powrotem do samodzielności. Końcowym elementem pracy zespołu skupionego w programie Rekonstrukcji zdrowia wraz z powrotem do samodzielności  będą badania i analizy oraz programy kształcenia doradców i opiekunów.

Mówiąc o programie Rekonstrukcja zdrowia wraz z powrotem do samodzielności nie możemy zapominać o tak ważnym elemencie jak finansowanie leczenia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zasady funkcjonowania służby zdrowia w polskich realiach zmuszają niejednokrotnie pacjentów do korzystania z prywatnej opieki medycznej. Rolą Instytutu Opieki Zdrowotnej jest zatem pomoc Pacjentom w zdobyciu alternatywnych źródeł finansowania leczenia, tak by mieli oni szansę skorzystania z najnowocześniejszego leczenia i konsultacji u najlepszych specjalistów. Dla realizacji tego zadania została utworzona fundacja Rekonstrukcja Zdrowia Wraz z Powrotem do Samodzielności, której celem m.in. jest opracowywanie i inicjowanie programów służących rekonstrukcji zdrowia i powrotowi do samodzielności osób starszych i niesamodzielnych, poszkodowanych w wypadkach oraz zdarzeniach losowych i niepełnosprawnym, przygotowywanie i inicjowanie programów profilaktyki zdrowotnej oraz fizjoprofilaktyki służącej przywracaniu, utrzymaniu oraz wzmacnianiu aktywności zawodowej i społecznej społeczeństwa, inicjowanie oraz podejmowanie działań służących pozyskiwaniu i promowaniu innowacji medycznych i technologicznych służących rekonstrukcji zdrowia i powrotu do samodzielności, inicjowanie oraz podejmowanie działań przeciwdziałających wykluczeniom społecznym i ekonomicznym osób starszych i niesamodzielnych, inicjowanie oraz podejmowanie działań służących opracowywaniu i promowaniu rozwiązań przyczyniających się do aktywizacji zawodowej osób starszych i niesamodzielnych, poszukiwanie i promowanie rozwiązań w zakresie finansowania programów profilaktyki i fizjoprofilaktyki oraz rekonstrukcji zdrowia.

Wsparcie osób zależnych to jeden z celów działalności Klastra PIKMED, czego wyrazem jest powołanie Centrum Kompetencyjnego Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. Korzystając z okazji Klaster zaprasza do członkostwa i podjęcia kierunkowych działań na rzecz osób zależnych  w ramach wspomnianego Centrum Kompetencyjnego, w celu poprawy jakości i poziomu ich życia, zaktywizowania, a także ułatwienia i przyspieszenia procesów rekonstrukcji zdrowia.

Program powypadkowej opieki zdrowotnej to kompleksowe rozwiązanie, które poza działaniami medycznymi oferuje coś znacznie więcej, a mianowicie pomoc w powrocie do normalnego życia. Klienci którzy zgłoszą się do Instytutu Opieki Zdrowotnej otrzymają opiekę medyczną najwyższej jakości, dzięki czemu będą mogli się skupić na tym, by szybko wrócić do zdrowia, zamiast martwić się o to gdzie i czy w ogóle uzyskają potrzebną pomoc i wsparcie. Rozwiązanie zaproponowane przez Klaster PIKMED i Instytut Opieki Zdrowotnej to ogromna szansa dla pacjentów po wypadkach oraz osób zależnych i ich bliskich, ponieważ pozwoli na szybki powrót do zdrowia oraz zapobiegnie ich wykluczeniu ze społeczeństwo w związku z urazem, niepełnosprawnością czy starością.

 [1] zaWikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Os%C3%B3b_Niepe%C5%82nosprawnych


X
Nasz newsletter to cotygodniowa porcja inspiracji i rozwiązań dla Twojego gabinetu/przychodni. Zostaw nam swój adres e-mail, a my przekażemy Ci niezbędne i ciekawe informacje dla Twojego biznesu
podaj adres email:

© 2015 MedSukces

O nas   Kontakt