logo
HOME ZARZĄDZANIE & MARKETING PRAWO & FINANSE BLIŻEJ PACJENTA PIERWSZE KROKI KALENDARIUM LIFESTYLE TECHNOLOGIE

DOKUMENTY

OGŁOSZENIA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

PRAWO & FINANSE

Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

Obecnie obowiązująca regulacja przepisów prawa karnego nie wyodrębnia odrębnych zasad odpowiedzialności karnej lekarzy, ponoszą oni odpowiedzialność na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie karnym. Aby lekarz poniósł odpowiedzialność karną jego zachowanie (działanie lub zaniechanie) musi wypełnić wszystkie znamiona przestępstwa przewidziane przez ustawę obowiązującą w czasie popełnienia danego czynu.
2014-09-09

O LEASINGU - OD PODSTAW I NA PRZYKŁADACH. CZĘŚĆ I

Gdy planujesz nabyć rzecz (np. samochód, komputer) lub prawo (np. licencję) aby wykorzystać następnie ten produkt w własnej działalności to stoisz przed wyborem finansowania – do wyboru masz leasing bądź kredyt. Zazwyczaj rozwiązanie naszych problemów i dylematów znajduje się w przepisach prawa podatkowego. Poniższy artykuł nie zawiera porównania kredytu i leasingu, natomiast obrazuje na przykładach z jakimi skutkami będziesz się mierzył korzystając z leasingu.
2014-09-05

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA LEKARZY

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy nie jest tożsama z odpowiedzialnością karną, ani też odpowiedzialnością cywilną. Odpowiedzialność zawodowa może powstać w przypadku niedopełnienia obowiązku zawodowego, naruszenia zasad etyki i deontologii lekarskiej (godności zawodu), złamania przepisów związanych z wykonywaniem zawodu, a także nieprzestrzeganiem uchwał władz i organów samorządów lekarskich.
2014-07-29

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Medycyna estetyczna nie jest odrębną specjalizacją. Często bywa kojarzona z dermatologią, ale według obowiązujących przepisów każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu może po ukończeniu odpowiednich szkoleń, kursów albo studiów podyplomowych zostać lekarzem medycyny estetycznej.
2014-06-24

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Najważniejszą formą przetwarzania danych osobowych w podmiocie leczniczym jest prowadzenie dokumentacji medycznej. Zgodnie z art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot leczniczy zobowiązany jest prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną i zapewniać ochronę danych w niej zawartych.
2014-06-17

CO ROBIĆ W OBLICZU LAWINY ROSZCZEŃ PACJENTÓW?

Analiza danych firmy APRIL Polska Medbroker wykazała, że nastąpił wzrost liczby roszczeń kierowanych do lekarzy. W pierwszym kwartale 2014 roku było ich o 50% więcej niż w tym samym okresie 2013 roku.
2014-05-26

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Działalność lecznicza jest regulowaną działalnością gospodarczą, czego konsekwencją jest istnienie obowiązku wpisu do odpowiedniego rejestru działalności regulowanej. Należy podkreślić, iż podmioty lecznicze - w zależności od formy prawnej jaką posiadają - obowiązane są dokonać uprzednio zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2014-05-06

PORADY KSIĘGOWEJ: PODATEK VAT OD SAMOCHODÓW

Droga Księgowo!
Co z tymi samochodami po 1 kwietnia 2014? Słyszałem, że trzeba prowadzić jakąś ewidencję albo robić badania techniczne?
2014-04-25

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020. CZĘŚĆ 2.

Środki w latach 2014 – 2020 będą przeznaczane nie tylko na badania naukowe, transport, ochronę środowiska i cyfryzację kraju, ale także na aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości. Przyjrzyjmy się bliżej Programowi Inteligentny Rozwój.
2014-04-15

ZGODA NA ZABIEG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Zabieg medycyny estetycznej przeprowadzany za zgodą pacjenta jest dopuszczalny. Taka zgoda, najlepiej w formie pisemnej, musi być poprzedzona przeprowadzeniem wywiadu z pacjentem. Lekarz wykonujący zabieg z zakresu medycyny estetycznej powinien precyzyjnie poinformować pacjenta o wszelkich przeciwskazaniach, przebiegu zabiegu, a także alternatywnych metodach leczenia oraz wszelkich możliwych komplikacjach oraz ryzyku, które da się przewidzieć, według obecnego stanu wiedzy.
2014-04-11
Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
X
Nasz newsletter to cotygodniowa porcja inspiracji i rozwiązań dla Twojego gabinetu/przychodni. Zostaw nam swój adres e-mail, a my przekażemy Ci niezbędne i ciekawe informacje dla Twojego biznesu
podaj adres email:

© 2015 MedSukces

O nas   Kontakt