logo
HOME ZARZĄDZANIE & MARKETING PRAWO & FINANSE BLIŻEJ PACJENTA PIERWSZE KROKI KALENDARIUM LIFESTYLE TECHNOLOGIE

DOKUMENTY

OGŁOSZENIA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

OBOWIĄZEK STATYSTYCZNY W 2017 ROKU

OBOWIĄZEK STATYSTYCZNY W 2017 ROKU

Informujemy, że wszystkie podmioty gospodarki narodowej, do których należą także jednostki systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.95.88.439 z późn. zm.) są zobowiązane do prowadzenia określonej sprawozdawczości statystycznej zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok i przekazanie danych jednorazowo, systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie pełnych i wyczerpujących informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników, w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych w tym programie.

W związku z tym wszystkie podmioty wykonujące w 2016 roku działalność leczniczą tj. podmioty lecznicze, praktyki lekarskie, dentystyczne, pielęgniarek i położnych, są zobowiązane do złożenia m.in. sprawozdań z prowadzonej w 2016 roku działalności medycznej, zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2016, w części Zdrowie i Ochrona Zdrowia.

W celu wywiązania się z obowiązku należy za pomocą Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ), obowiązującego od 2013 roku, terminowo złożyć właściwie wypełnione druki sprawozdawcze odpowiednie dla rodzaju powadzonej działalności.

Wejście do systemu SSRMZ, instrukcja rejestracji i wypełniania sprawozdań, druki sprawozdań znajdują się na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: www.csioz.gov.pl, (następnie należy wejść w zakładkę Statystyka Publiczna). W celu zalogowania do Systemu SSRMZ należy posługiwać się identyfikatorem i hasłem, a podmioty, które nie posiadają takiego loginu i hasła zobowiązane są do rejestracji w systemie.

Link do systemu SSRMZ: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Udział w badaniach statystycznych jest obowiązkowy. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązku statystycznego w art. 56-58 ustawy o statystyce publicznej przewidziane zostały sankcje karne.

Terminy składania poszczególnych sprawozdań z danymi za rok 2016 są następujące:

 • MZ- 11 (roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; w formie elektronicznej) do 30.03.2017 r.
 • MZ- 13 (roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc; w formie elektronicznej) do 15.02.2017 r.
 • MZ- 14 (roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno- wenerologicznych; w formie elektronicznej) do 28.02.2017 r.
 • MZ- 15 (roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych; w formie elektronicznej) do 28.02.2017 r.
 • MZ- 19 (roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego; w formie elektronicznej) do 15.02.2017 r.
 • MZ- 24 (roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonywanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej) do 15.02.2017 r.
 • MZ- 30 (sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej; w formie elektrycznej) do 31.01.2017 r.
 • MZ- 88 (roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; w formie elektronicznej) do 28.02.2017 r.
 • MZ- 89 (roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; w formie elektronicznej) do 28.02.2017 r.

 


X
Nasz newsletter to cotygodniowa porcja inspiracji i rozwiązań dla Twojego gabinetu/przychodni. Zostaw nam swój adres e-mail, a my przekażemy Ci niezbędne i ciekawe informacje dla Twojego biznesu
podaj adres email:

© 2015 MedSukces

O nas   Kontakt