logo
HOME ZARZĄDZANIE & MARKETING PRAWO & FINANSE BLIŻEJ PACJENTA PIERWSZE KROKI KALENDARIUM LIFESTYLE TECHNOLOGIE

DOKUMENTY

OGŁOSZENIA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Medycyna estetyczna jest działem medycyny, zajmującym się zapewnieniem wysokiej jakości życia ludzi zdrowych poprzez stosowanie zabiegów z dziedziny profilaktyki starzenia skóry i tkanek twarzy oraz rekonstrukcyjnych, mających odtworzyć stan optymalny. Pacjentami są zazwyczaj ludzie zdrowi, u których zaczęły zachodzić pewne zmiany związane z wiekiem oraz trybem życia, jaki prowadzą. Celem medycyny estetycznej jest profilaktyka starzenia się skóry oraz podejmowanie czynności, mających przywrócić stan sprzed zaistnienia procesów. Ten dział medycyny zajmuje się nie tylko problematyką starzenia skóry, ale i korektą defektów estetycznych, jakimi są: blizny, rozstępy, cellulit czy miejscowa otyłość. Istnieje wiele tzw. defektów natury, mogących wpłynąć na dyskomfort pacjentów. Należy odróżnić medycynę estetyczną od chirurgii plastycznej, która opiera swoje metody działania na inwazyjnych zabiegach chirurgicznych. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej odbywają się w warunkach ambulatoryjnych i nie wymagają pobytu w szpitalu.

Medycyna estetyczna wyodrębniła się w latach 70. XX wieku we Francji. W 1973 roku powstało pierwsze Towarzystwo Medycyny Estetycznej. W Polsce dziedzina ta pojawiła się w latach 90. XX w. Powstała wówczas Sekcja Medycyny Estetycznej przy Polskim Towarzystwie Lekarskim, a jej celem jest popularyzacja medycyny estetycznej.

Medycyna estetyczna nie jest odrębną specjalizacją. Często bywa kojarzona z dermatologią, ale według obowiązujących przepisów każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu może po ukończeniu odpowiednich szkoleń, kursów albo studiów podyplomowych zostać lekarzem medycyny estetycznej.

Podstawą prawną udzielania świadczeń medycznych jest art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który stanowi, iż: „wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych w ust. 1, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.” Wynika z tego, iż lekarzem medycyny estetycznej może być, po odpowiednim przeszkoleniu, lekarz każdej specjalizacji, również lekarz dentysta.

Ważne, aby lekarz zajmujący się tą dziedziną medycyny posiadał właściwe kwalifikacje, ale także odpowiednie podejście do pacjentów. Każdy pacjent wymaga szczególnej uwagi, ponieważ wspólnie z lekarzem to on określa swoje potrzeby związane z zabiegami medycyny estetycznej. Lekarz medycyny estetycznej powinien być gotowy na to, iż pacjenci oczekują od niego o wiele więcej niż tylko powrotu do zdrowia, ponieważ często nie mają problemów zdrowotnych. Pacjent chce uzyskać jak najlepsze efekty a rolą lekarza jest profesjonalne wykonanie zabiegów i faktyczna poprawa wyglądu pacjenta.

Podsumowując należy stwierdzić, iż każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji może wykonywać zabiegi medycyny estetycznej. Niezależenie od posiadanej specjalizacji, bądź też jej braku, prawo wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniają do wykonywania tego rodzaju zabiegów. Jednakże każdy lekarz powinien stale podnosić swoje kwalifikacje, dokształcać się i uczestniczyć w praktycznych kursach, także tych związanych z komunikacją pacjenta z lekarzem, aby wykonywać swój zawód zgodnie z łacińską maksymą: „Salus aegroti suprema lex esto”.

adw. Małgorzata Koprowska

X
Nasz newsletter to cotygodniowa porcja inspiracji i rozwiązań dla Twojego gabinetu/przychodni. Zostaw nam swój adres e-mail, a my przekażemy Ci niezbędne i ciekawe informacje dla Twojego biznesu
podaj adres email:

© 2015 MedSukces

O nas   Kontakt