logo
HOME ZARZĄDZANIE & MARKETING PRAWO & FINANSE BLIŻEJ PACJENTA PIERWSZE KROKI KALENDARIUM LIFESTYLE TECHNOLOGIE

DOKUMENTY

OGŁOSZENIA

WSPÓŁPRACA

KONTAKT

BŁĘDY NA PARAGONACH, EWIDENCJA ZWROTÓW I REKLAMACJI – JAK SOBIE PORADZIĆ?

BŁĘDY NA PARAGONACH, EWIDENCJA ZWROTÓW I REKLAMACJI – JAK SOBIE PORADZIĆ?
Lekarzowi korzystającemu z kasy fiskalnej może przydarzyć się wystawienie paragonu z oczywistą pomyłką, np. nieodpowiednią kwotą do zapłaty czy błędną liczbą sprzedanych towarów lub usług. Czasem występuje również konieczność uwzględnienia zwrotu bądź reklamacji. Żadna kasa rejestrująca nie pozwala jednak na korektę zarejestrowanych transakcji. Jak można wybrnąć z takiej sytuacji?

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy korzystają z urządzeń fiskalnych, powinni prowadzić dwie dodatkowe ewidencje: oczywistych pomyłek oraz zwrotów i reklamacji. Taki zapis został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku. Akt prawny wyjaśnia także, co powinny zawierać wpisy umieszczane w tych dokumentach.

Jakie ma być dalsze przeznaczenie zapisów znajdujących się w ewidencji oczywistych pomyłek oraz ewidencji zwrotów i reklamacji?

Adnotacje powinny zostać użyte do poprawnego ujęcia korekty sprzedaży towarów lub usług w dokumentacji rachunkowej, np. w księdze przychodów i rozchodów – tłumaczy Marcin Ciechowicz, Kierownik Serwisu w Polskim Centrum Kas Fiskalnych.

Zwroty i reklamacje
Dla zwrotów i reklamacji produktów lub usług, wymagających oddania całości bądź części uiszczonej kwoty, lekarz powinien sporządzić osobną ewidencję. Regulacje prawne nie konkretyzują jaką formę powinna przybrać taka dokumentacja. To od użytkownika kasy fiskalnej zależy, czy umieści ją w zeszycie, segregatorze, teczce czy wybierze inny, podobny sposób przechowywania tego typu informacji. Również do niego należy wybór, czy do ewidencji zwrotów i reklamacji dołączone zostaną dane dotyczące przedsiębiorstwa, takie jak nazwa, NIP, adres. Jeżeli prowadzenie działalności wiąże się z obsługą większej liczby urządzeń fiskalnych, dla ułatwienia i porządku prowadzenia dokumentacji rachunkowej można dodać do niej numer ewidencyjny używanej kasy.

Niemniej przepisy jasno określają informacje, które obligatoryjnie muszą znaleźć się w każdym z wpisów dotyczących ewidencji zwrotów i reklamacji. Dokładnie wyjaśnia to ekspert PCKF:

W każdym wpisie dołączonym do ewidencji zwrotów i reklamacji muszą znaleźć się informacje dotyczące: daty sprzedaży, nazwy towaru lub usługi, która umożliwi jednoznaczną identyfikację, terminu dokonania zwrotu lub reklamacji, wartości brutto oddanego przedmiotu i wysokości należnego podatku. Ponadto, do adnotacji należy dołączyć dokument potwierdzający transakcję oraz protokół przyjęcia reklamacji bądź zwrotu podpisany zarówno przez sprzedawcę, jak i klienta.

Oczywiste błędy na paragonach fiskalnych
Pomyłki związane z obsługą kasy fiskalnej mogą zdarzyć się wszędzie – także w placówkach medycznych. Jednak żadne urządzenie fiskalne nie pozwala na wprowadzenie poprawek do zarejestrowanych transakcji. Nie trzeba się jednak obawiać, gdyż obowiązujące przepisy uwzględniają możliwość zajścia podobnych sytuacji. Jeżeli na potwierdzeniu zapłaty pojawią się takie błędy, jak nieodpowiednia należność albo nieprawidłowa liczba towarów bądź usług – musi ono znaleźć się w ewidencji oczywistych pomyłek.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku przedsiębiorca prowadzący działalność z użyciem kasy fiskalnej ma obowiązek umieścić w adnotacji dotyczącej pomyłki następujące informacje: wartość sprzedaży brutto i podatku należnego nieprawidłowo zarejestrowanej sprzedaży, a także krótki opis przyczyn i okoliczności wystąpienia pomyłki. Dodatkowo do wpisu musi być dołączony oryginał paragonu z oczywistym błędem – wyjaśnia Marcin Ciechowicz.

Należy również pamiętać o tym, że wprowadzona poprawka nie zwalnia operatora kasy rejestrującej z konieczności wystawienia prawidłowego paragonu. Jak mówi ustawa o podatku VAT – każda sprzedaż na rzecz klienta indywidualnego, przy użyciu urządzenia fiskalnego, musi być poświadczona wydaniem poprawnego potwierdzenia zapłaty.

Podobnie jak w przypadku zwrotów i reklamacji, w obowiązujących przepisach nie jest dokładnie powiedziane, w jakiej formie ma być prowadzona ewidencja oczywistych pomyłek. Tu również dobrym rozwiązaniem może okazać się oddzielny zeszyt, segregator lub osobna teczka. W Rozporządzeniu nie ma również wzmianki o stworzeniu odrębnej dokumentacji dla każdej z kas rejestrujących. Niemniej, by zachować porządek, warto to uczynić, dołączając także informacje o firmie i urządzeniu.

X
Nasz newsletter to cotygodniowa porcja inspiracji i rozwiązań dla Twojego gabinetu/przychodni. Zostaw nam swój adres e-mail, a my przekażemy Ci niezbędne i ciekawe informacje dla Twojego biznesu
podaj adres email:

© 2015 MedSukces

O nas   Kontakt